Newsletter

NEWSLETTER Charlie Monroe Kino Malta jest wysyłany raz lub dwa razy w tygodniu. Zapisanie się na newsletter pozwala na otrzymywanie najświeższych informacji dotyczących repertuaru oraz wydarzeń kulturalnych odbywających się w Kinie Malta. Zapisy na listę newsletterową odbywają się poprzez stronę internetową.

Regulamin usługi Newsletter Charlie Monroe KINO MALTA

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter, dostępnej na stronie internetowej pod adresem : www.kinomalta.pl (dalej jako “Strona”).
 2. Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez Charlie Monroe Kino Malta z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rybaki 6a, NIP 777-175-89-74. (dalej jako “Charlie Monroe Kino Malta”)
 3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika w formularzu dostępnym na Stronie adres e-mail, Kino Malta przesyłać będzie wiadomości e-mail z informacjami o bieżących wydarzeniach organizowanych przez Kino Malta, w szczególności o konkursach, promocjach, festiwalach, warsztatach.
 4. Korzystanie z usługi Newsletter jest bezpłatne i bezterminowe.
 5. Podanie danych osobowych w postaci imienia i adresu e-mail (obligatoryjnie) oraz daty urodzenia (opcjonalnie), celem rejestracji w usłudze Newsletter jest dobrowolne.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do podanych przez siebie danych, o których mowa w ust. 5, a także ich poprawiania.
 7. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 5 jest Charlie Monroe Kino Malta.
 8. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na Stronie:
  • wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz opcjonalnie daty urodzenia Użytkownika w formularzu, zamieszczonym na stronie internetowej www.kinomalta.pl,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail,
  • zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu zamieszczonego pod formularzem zapisu oraz będącego odnośnikiem w automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu,
  • naciśnięcie na przycisk „zapisz się do newslettera”,
  • zalogowanie się przez Użytkownika na podany w formularzu adres poczty elektronicznej,
  • kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację umieszczonego w przesłanej wiadomości e-mail.
 9. Potwierdzając subskrypcję usługi Newsletter, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 5 niniejszego Regulaminu do celów promocyjnych i informacyjnych, o których mowa w ust. 3.
 10. Podanie daty urodzenia nie jest wymagane (opcja fakultatywna). Podanie daty urodzenia umożliwia Użytkownikowi bezpłatne wejście na wydarzenia organizowane przez Charlie Monroe Kino Malta w dniu urodzin użytkownika Newslettera. Bezpłatny bilet na wybrane przez użytkownika wydarzenie należy odebrać w kasie Charlie Monroe Kina Malta, przedstawiając dokument z datą urodzenia oraz adres mailowy, który został podany podczas rejestracji do Newslettera.
 11. Potwierdzenie subskrypcji usługi Newsletter stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 12. Z otrzymywania Newslettera można zrezygnować w każdym momencie bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów poprzez kliknięcie linku do wyrejestrowania zawartego w każdej wiadomości e-mail.
 13. Każdy Newsletter zawiera:
  • informację o Charlie Monroe Kino Malta z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rybaki 6a jako nadawcy Newslettera,
  • wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
  • informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.
 14. Charlie Monroe Kino Malta, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 15. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie z terminem podanym wraz z informacją o zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie zrezygnuje on z otrzymywania Newslettera.
 16. Usługobiorca Newslettera zobowiązuje się do niedostarczania treści bezprawnych. W przypadku dostarczania przez Usługobiorcę Newslettera treści niezgodnych z prawem, bądź niniejszym regulaminem, Charlie Monroe Kino Malta zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika z usługi Newsletter.
 17. Dla korzystania z usługi Newsletter wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 18. Ewentualne reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Newslettera można zgłaszać na adres e-mail: kinomalta@interia.pl. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail, z którego zostało przesłane zgłoszenie w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
 19. Regulamin obowiązuje od dnia 16 października 2011 roku.

Mecenasi

Partnerzy

Sponsorzy