Cały repertuar

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Ogłoszenie nr 562274-N-2020 z dnia 2020-07-15 r.

Dostawa instalacja i zestrojenie fabrycznie nowego kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI do Sali Audrey Kina MALTA w Poznaniu.

Określenie warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.

a) wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 dostawy z montażem i zestrojeniem cyfrowych projektorów kinowych, o wartości brutto każdej z tych dostaw co najmniej 100 000,00 zł.

b) Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże się posiadaniem autoryzowanego zespołu serwisowego w zakresie obsługi i napraw projektorów cyfrowych lub co najmniej jednym pracownikiem posiadającym certyfikat z zakresu diagnostyki i serwisowania wystawionym przez producenta oferowanego projektora.

Więcej szczegółów: bzp.uzp.gov.pl

17.07.2020 – archiwum plików


Sklep

Zapraszamy do zakupów na naszych aukcjach.

Nasz sklep na Allegro

W ofercie znajdują się pozycje:

 • beletrystyczne: książki, albumy, wydawnictwa okolicznościowe
 • muzyczne: CD, MC, VINYLE
 • filmowe: DVD, BR, VHS
 • kolekcjonerskie: plakaty, gadżety, fotosy

Istnieje możliwość odbioru osobistego zakupionych produktów w Charlie Monroe Kino Malta lub w Cafe.


CHARLIE MONROE CAFE

W przestrzeni obok Charlie Monroe Kino Malta, przy ul. Rybaki 4, działa kawiarnia Charlie Monroe Cafe (dawniej Rzymskie Wakacje).

W menu – przede wszystkim – kawa, wino, herbata, ciastko, FILM – seans zawsze o godz. 20:30. Repertuar na stronie: https://kinomalta.pl.

Kawiarnia jest czynna od czwartku do niedzieli w godz. 16:00-22:00 i jest jednocześnie czwartą salą projekcyjną Charlie Monroe Kino Malta.

Liczba miejsc – 18.
Obsługiwane są nośniki wszelkich typów, od kaset VHS, poprzez płyty DVD, Blu-Ray, oraz pozostałe nośniki cyfrowe – komputer, iPad, telefon.
W ramach promocji URODZINOWY WSTĘP WOLNY jubilaci w dniu swoich urodzin otrzymują w prezencie kawę.
W kawiarni prowadzimy również sprzedaż książek i płyt winylowych.
Bezpłatne WI-FI.

ZRÓB REZERWACJĘ I OBEJRZYJ ŚWIETNY REPERTUAROWY SEANS Z PRZYJACIÓŁMI LUB ZAMÓW SWÓJ ULUBIONY FILM, ALBO WYNAJMIJ LOKAL I ZORGANIZUJ UROCZYSTOŚĆ WEDŁUG WŁASNEGO SCENARIUSZA.


REGULAMIN KINA

§ 1 DEFINICJE:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 2. Kino – Charlie Monroe Kino MALTA, ul. Rybaki 6a, 61-883 Poznań;
 3. Usługodawca – Kino MALTA, ul. Rybaki 6a, 61-883 Poznań, NIP 777-175-89-74;
 4. Seans – organizowany przez Usługodawcę w Kinie pokaz filmu niestanowiący części Wydarzenia;
 5. Wydarzenie – organizowany przez Usługodawcę w Kinie festiwal filmowy, przegląd filmowy, pokaz specjalny, performance, opera, koncert lub inna podobna impreza;
 6. Bilety – dokumenty potwierdzające zawarcie umowy z Usługodawcą i uprawniające do wzięcia udziału w Seansie lub Wydarzeniu organizowanym w Kinie;
 7. Klient – osoba korzystającą z usług oferowanych na terenie Kina lub przebywająca na terenie Kina;
 8. Serwis – serwis internetowy w domenie www.kinomalta.pl i www.charliemonroe.pl, do którego prawa przysługują Usługodawcy.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług na terenie Kina oraz zasady sprzedaży Biletów na Seanse i Wydarzenia.
 2. Zasady zakupu Biletów za pośrednictwem Serwisu określa  regulamin opublikowany w Serwisie na stronie www.kinomalta.pl.
 3. Usługodawca może uregulować organizację poszczególnych Seansów lub Wydarzeń w odrębnych Regulaminach.
 4. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz do stosowania się do zaleceń Usługodawcy oraz pracowników obsługi Kina.
 5. Klienci będą wpuszczani na sale kinowe wyłącznie na podstawie okazanego ważnego Biletu na Seans lub Wydarzenie odbywające się w danej sali o określonej godzinie i w określonym dniu.
 6. Klient jest zobowiązany zachować Bilet przez cały czas trwania Seansu lub Wydarzenia oraz okazać go obsłudze Kina w przypadku ewentualnej ponownej kontroli.
 7. Miejsce w sali kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym na Bilecie.
 8. Pracownik obsługi Kina ma prawo wyprosić Klienta, który nie ma przy sobie ważnego Biletu.
 9. Zabronione jest rejestrowanie wyświetlanych w Kinie filmów oraz przebiegu Wydarzeń i Seansów, zarówno poprzez rejestrację obrazu, jak i dźwięku, za pomocą jakichkolwiek urządzeń, w szczególności kamer, aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych oraz mikrofonów.
 10. Na terenie Kina zabronione jest:
  • korzystanie w jakikolwiek sposób z telefonów komórkowych w salach kinowych;
  • głośne zachowywanie zakłócające udział innych osób w Seansie lub Wydarzeniu;
  • wnoszenie na sale kinowe produktów spożywczych (jedzenia i napojów), za wyjątkiem napojów bezalkoholowych w zamkniętych pojemnikach lub zakupionych w Rzymskie Wakacje Cafe;
  • wnoszenie i spożywanie na terenie Kina produktów spożywczych (jedzenia i napojów) zakupionych poza Rzymskie Wakacje Cafe;
  • wprowadzanie zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących;
  • palenie papierosów i korzystanie z elektronicznych papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu;
  • wnoszenie na teren Kina środków odurzających, ładunków wybuchowych, substancji żrących i innych substancji niebezpiecznych;
  • prowadzenie akwizycji, handlu i żebractwa;
  • niszczenie mienia Kina oraz kładzenie nóg na fotelach kinowych.
 11. W przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu pracownik obsługi Kina ma prawo zażądać opuszczenia przez Klienta terenu Kina, bez prawa zwrotu ceny za Bilet lub produkt zakupiony w kawiarni/bistro, bądź też do zawiadomienia Policji.
 12. Osoby niszczące mienie znajdujące się terenie Kina ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
 13. Kino nie posiada szatni.
 14. Klienci zobowiązani są do uprzątnięcia miejsca, w którym siedzieli, jak również do zabrania ze sobą wszelkich rzeczy osobistych.
 15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie Kina ubrania wierzchnie oraz inne przedmioty.
 16. Pracownik obsługi Kina ma prawo odmówić sprzedaży Biletu osobie zachowującej się niegrzecznie, niekulturalnie lub wulgarnie wobec innych Klientów lub pracowników obsługi Kina, a także osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

§ 3 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 1. Rezerwacji miejsc na Seans można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu: +4861 877 24 95 lub +48605474499, internetowo za pośrednictwem maila: kinomalta@interia.pl lub osobiście w kasie Kina, pod warunkiem, że na wybrany Seans jest dostępna rezerwacja biletów. Rezerwacji na Wydarzenia można dokonywać w sposób określony przez Usługodawcę w odniesieniu do danego Wydarzenia.
 2. Rezerwację można odebrać podając imię i nazwisko lub numer rezerwacji.
 3. Bilety można nabyć w Kinie na podstawie obowiązującego Cennika, udostępnianego Klientom w kasach Kina oraz na stronach Kina.
 4. Seanse we wszystkich salach Kina rozpoczynane są od dwóch sprzedanych biletów.
 5. Do wszystkich biletów na filmy 3D doliczana jest dopłata w wysokości określonej w Cenniku z tytułu wypożyczenia okularów 3D, niezbędnych do właściwego odbioru projekcji trójwymiarowych.
 6. Dokumenty, z których wynika prawo do Biletu ulgowego, w tym legitymacje studenckie, uczniowskie, emeryckie, należy okazać przy kasie w momencie sprzedaży Biletu.
 7. Zarezerwowane Bilety należy odebrać najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem Seansu lub Wydarzenia, w przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana.
 8. Na terenie Kina dzieci do lat 16 mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych lub opiekunów.
 9. W przypadku grup zorganizowanych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na jednego opiekuna może przypadać maksymalnie 15 uczniów, a w przypadku grup ze szkół podstawowych i przedszkolnych maksymalnie 10 dzieci.
 10. Opiekunowie odpowiadają na podstawie przepisów prawa za zachowanie dzieci w Kinie oraz za szkody spowodowane zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia znajdującego się na terenie Kina, w szczególności elementów wyposażenia sal kinowych, toalet i holi.
 11. Dokonując zakupu biletów w systemie online, Użytkownik akceptuje warunki, określone w niniejszym Regulaminie.
 12. Sprzedaż biletów w systemie online kończy się 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.
 13. Przy zakupie biletów online płatności realizowane przy pomocy przelewu elektronicznego (eprzelewu).
 14. Osoby, które zakupiły w systemie sprzedaży online bilety ulgowe, zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na seans, na który zostały zakupione bilety. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie
  uprawniają do wejścia na widownię. Kino nie przewiduje możliwości dopłaty różnicy kwoty ani zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet.
 15. W przypadku płatności przelewem elektronicznym, jeżeli kwota nie zostanie opłacona w ciągu 15 minut od momentu złożenia zamówienia zostanie ono anulowane. Zostaną Państwo poinformowani o tym automatycznie na wskazany adres email. UWAGA wiadomość zwrotna może trafić do SPAMu.
 16. Bilety pozostają własnością Kina do czasu odnotowania przez Kino potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Użytkownika.
 17. Realizacja biletu online:
  1. Bilet zakupiony online należy wydrukować i okazać osobie wpuszczającej na wybrane wydarzenie lub przedstawić do kontroli na urządzeniu mobilnym.
  2. Każdy bilet posiada osobisty identyfikator transakcji, który należy zachować w tajemnicy. Kino nie odpowiada za skutki udostępnienia tego numeru osobom trzecim.
 18. Kino nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia
 19. Kino zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży online w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 20. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży online nie oznacza braku biletów w kasie Kina .
 21. Płatności za bilety obsługuje spółka PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, przy pomocy portalu
  internetowego www.przelewy24.pl. Kino nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej
  wymienionej spółki.

§ 4 ZWROTY BILETÓW:

 1. Zwrotu lub wymiany Biletu można dokonać wyłącznie do momentu rozpoczęcia Seansu lub Wydarzenia, na jaki został on zakupiony, okazując nieprzerwany i niezniszczony Bilet wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.
 2. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych Biletów po rozpoczęciu Seansu lub Wydarzenia, Biletów przerwanych, zniszczonych, bez paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
 3. Nie ma możliwości zwrotu Biletu po częściowym udziale w Seansie lub w Wydarzeniu przerwanym z przyczyn zależnych od Klienta.
 4. Pieniądze zostaną zwrócone w tej samej formie, w której zostały zakupione bilety.
 5. W przypadku zwrotu biletów opłata internetowa, nie podlega
  zwrotowi.

§ 5 SEANSE W TECHNOLOGII 3D:

 1. Seanse wyświetlane w tzw. technologii 3D oglądane są w specjalnie do tego celu przeznaczonych okularach, które Klient otrzymuje po okazaniu ważnego Biletu, przy wejściu na salę kinową.
 2. Klient ma obowiązek zwrócić wypożyczone mu okulary pracownikowi obsługi Kina niezwłocznie po zakończeniu Seansu, przy wyjściu z sali kinowej.
 3. Uprasza się o niedotykanie palcami szkieł w wypożyczonych okularach, niewycieranie szkieł w odzież, nierozciąganie okularów, niesiadanie na nich itp., gdyż może to doprowadzić do ich zniszczenia.
 4. W przypadku zniszczenia lub zgubienia wypożyczonych okularów Klient ponosi za nie odpowiedzialność odszkodowawczą w wysokości 150,00 PLN za sztukę (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).
 5. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z prawidłowym odbiorem projekcji w systemie 3D. Kino nie ponosi odpowiedzialności za jakość odbioru takiej projekcji.

§ 6 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

 1. Obiekt Kina jest monitorowany.
 2. Na terenie Kina obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania ognia.
 3. Klient może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane zadymieniem na terenie Kina (np. poprzez palenie tytoniu) i aktywacją czujki pożarowej lub nieuzasadnionym użyciem urządzeń stanowiących system ostrzegania pożarowego, zainstalowanych na terenie Kina, w tym szczególnie Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych (tzw. ROP-ów).
 4. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia Klientów, Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług.
 5. Podczas pobytu w Kinie należy stosować się do uwag i komunikatów przekazywanych przez pracowników obsługi Kina.
 6. W przypadku ogłoszenia komunikatu o wykrytym zagrożeniu należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierowanym przez pracowników obsługi Kina. Za przeprowadzenie ewakuacji Kina odpowiada osoba wyznaczona przez Usługodawcę.
 7. Zabrania się wstępu do pomieszczeń oznakowanych znakiem: “Nieupoważnionym Osobom Wstęp Wzbroniony”.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Usługodawca jest uprawniony na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu dokonania rezerwacji Biletu lub zawarcia i wykonania umowy nabycia Biletu.
 2. Usługodawca może w szczególności przetwarzać następujące dane osobowe Klientów:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • adres zamieszkania lub korespondencyjny.
 3. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 5. Klient ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
 6. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Klientów innym podmiotom.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Toalety są przeznaczone wyłącznie do użytku Klientów.
 2. Kino zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w bieżącym repertuarze.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Kina można składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy lub pocztą elektroniczna na adres: kinomalta@interia.pl. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres składającego reklamację, może również zawierać adres e-mail i numer telefonu.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę listu poleconego lub wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną. Usługodawca, rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Usługodawcy składający reklamację zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w liście poleconym zawierającym reklamację.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Do umowy zawartej między Usługodawcą a Klientem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31.08.2012.

CENNIK

Tani poniedziałek18 zł (z wyłączeniem wybranych premier).
Filmy dla dzieci18 zł (dzieci i dorośli).
Od wtorku do niedzieli23 zł (normalny)
20 zł (ulgowy*).
Maltoholicy18 zł. Karta Maltoholika kosztuje 40 zł i upoważnia do kupna biletów w cenie 18 zł na dowolne seanse. Cena obowiązuje na projekcje odbywające się wg standardowego cennika. Karta ważna jest przez dwanaście miesięcy od daty jej zakupu. PROJEKT W TRAKCIE REALIZACJI.
Bilety dla grup zorganizowanych
(od 30 osób)
16 zł.
Hiper-Tanie Oglądanie/DKF “Klaps”12 zł.
Kawiarnia Charlie Monroe Cafe23 zł – bilet normalny, 20 zł – bilet ulgowy*.
Tajny Seans Filmowy (z konkursami)25 zł.
VOUCHER**
(bilet prezent dla dwóch osób na dowolny seans)
50 zł. Voucher jest ważny sześć miesięcy od daty zakupu. UWAGA! Decyzją dystrybutorów vouchery nie obowiązują na filmy “Biedne istoty”, “Dobrzy nieznajomi” i “Przesilenie zimowe”.

Bilety:

* ulga dotyczy uczniów i studentów do 26. roku życia oraz emerytów po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej/”zielonej karty ZUS”. Bilety ulgowe można kupować wyłącznie w kasie kina.

** promocja nie dotyczy wybranych tytułów

Seanse w każdej z sal rozpoczynamy od dwóch sprzedanych biletów.

Kasa kina jest otwierana 15 minut przed rozpoczęciem pierwszego seansu, natomiast zamykana jest 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu w danym dniu.


SALE I PRZESTRZENIE

Sala Audrey

Odgrywa rolę sali kinowej oraz kameralnej poczekalni. Wyposażona jest w nagłośnienie Dolby Stereo SR. Przystosowana jest do obsługi z udziałem najnowocześniejszych nośników audiowizualnych. Sala jest klimatyzowana.

Liczba miejsc – 13 (fotele NOSTROMO). Miejsca nienumerowane.

Sala Charlie

Sala wyposażona jest w nagłośnienie Dolby Digital SR. Projekcje odbywają się z udziałem najnowocześniejszych nośników audiowizualnych (technologia cyfrowa, rozdzielczosć 2K, projektor Christie). Sala jest klimatyzowana.

Liczba miejsc – 30 (fotele MONET renomowanej hiszpańskiej firmy Ascénder). Miejsca numerowane.

Sala Marilyn

Sala wyposażona jest w nagłośnienie Dolby Digital SR. Projekcje odbywają się z udziałem najnowocześniejszych nośników audiowizuwalnych (technologia cyfrowa, rozdzielczosć 2K do 4K, projektor Barco oraz technologia 3D). Sala jest klimatyzowana.

Liczba miejsc – 47 (fotele BARCO renomowanej hiszpańskiej firmy Ascénder). Ostatni rząd składa się z dwuosobowych foteli Love Seat. Miejsca numerowane.

W salach możliwe są prezentacje zarówno z komputerów PC, jak i Mac, a także iPadów za pomocą AirPlay. Obsługiwane są nośniki wszelkich typów, od kaset VHS, poprzez płyty DVD, BluRay oraz pozostałe nośniki cyfrowe. Ponadto Sala Marilyn jest wyposażona w technologię analogową, taśma 35 mm i 16 mm.

___

Seanse w każdej z sal rozpoczynane są od dwóch sprzedanych biletów.


HISTORIA I IDEA

Orbitowanie bez cukru, czyli widz przysiadł na fotelu i rozmyśla o kinie. Innymi słowy wszystko, co chcieliście wiedzieć o Charlie Monroe Kino Malta, ale baliście się zapytać.

Poznań, rok 1958. XXVII Międzynarodowe Targi Poznańskie otwiera osobiście premier Józef Cyrankiewicz. Lech Poznań rozgrywa tego roku ponad 20 meczy. Na należącej ówcześnie do dzielnicy Nowe Miasto Śródce, pojawia się Kino.

Kino Malta

Kino Malta znalazło swoją siedzibę na ul. Filipińskiej 5 (ulica wzięła swoją nazwę od znajdującego się na niej klasztoru ojców Filipinów). Wybór miejsca nie był dziełem przypadku, przed wojną pod “piątką” znajdował się Dom Katolicki, w którym już w połowie lat 20. odbywały się projekcje filmowe. W trakcie wojny znajdowała się tam pracownia krawiecka szyjąca elementy umundurowania wojsk niemieckich, w pobliskiej katedrze były magazyny ekwipunku i umundurowania. Po 1945 roku nowa władza, zawłaszczając budynek, przemianowała go na Robotniczy Dom Kultury i Oświaty. Kino jako instytucja było jak najbardziej potrzebne w tej części Poznania, będącej wówczas niemal całkowicie odciętą od życia kulturalnego miasta.

Budynek niczym nie przypominał kin znanych nam dzisiaj, jego wygląd kojarzył się bardziej z kamienicą mieszkalną, w środku której znajdowała się zarówno balustrada, jak i dwa kolejne piętra. To właśnie owa specyficzna lokacja stanowiła o niebywałości oraz magii Kina Malta jako miejsca. Ze względu na dość okazałą przestrzeń, w łatwy sposób udało się ją zagospodarować na potrzeby projekcji filmowych.

Na parterze umieszczono kasę kina, na piętrze przestrzenną salę kinową, zaś na kolejnej kondygnacji – niedostępne dla widzów serce całego budynku, czyli kabinę projekcyjną. Kabinę będącą miejscem niezwykłym, nie tylko ze względu na projektory taśmowe oraz liczne kopie filmów tam się znajdujących. Tajemniczości miejscu dodawały kolejne pomieszczenia, znajdujące się zarówno na poddaszu, jak i półpiętrze, tworzące niemal sieć mikrolabiryntu. Dla filmowego Alfredo, operatora ze słynnego Cinema Paradiso, kabina projekcyjna o takich rozmiarach byłaby prawdziwym rajem.

Wróćmy jednak do historii. By zasygnalizować bardziej swoją obecność na Śródce, do szyldu na ścianie frontowej kina dołączył w 1964 r. piękny czerwony neon z napisem Kino. Przez następne dekady Malta cieszyła się stałą, choć niewielką popularnością wśród widzów. Wzmożone zainteresowanie nastąpiło w latach 70. oraz w pierwszej połowie lat 80., kiedy to dzięki współpracy ze studentami Politechniki Poznańskiej, ruszył w kinie Dyskusyjny Klub Filmowy. DKF sprawił, iż w Malcie znów było trudno o zakup biletu na wybrane seanse. Pomimo tych działań, lata 80. to niebywale trudny okres dla instytucji kin w ogóle. Problem ten stał się również udziałem Śródeckiej placówki, w drugiej połowie tej dekady Kino zostało zamknięte na dwa lata. Odgrywało wówczas różne role, od tej, ze względu na którą je powołano, czyli Robotniczego Domu Kultury, później próbując sprostać zapotrzebowaniom młodych poznaniaków, kino zamieniło się w dyskotekę, choć i ten pomysł nie przetrwał długo. Najgorszym momentem historii budynku było przemianowanie go w magazyn środków przeciwpożarowych.

Działania te, choć krótkotrwałe, mogły mieć katastrofalny wpływ na infrastrukturę budynku, na szczęście w roku 1987 sala kina przeszła gruntowny remont, pozwalający na ponowne wyświetlanie w niej ruchomych obrazów.

Pierwsza połowa kolejnej dekady wydawała się dla kin studyjnych łaskawa – zmiany ustrojowe pozwoliły nowo powstałym firmom dystrybucyjnym na sprowadzenie dużej liczby premierowych  produkcji niedługo po ich zagranicznym debiucie. Chodzenie do kina samo w sobie stało się znów modne. Większe kina studyjne wydawały się prosperować dobrze, przyciągając nową klientelę.

Od października 1996 roku zaszły radykalne zmiany na lepsze, kino zaczęło realizować program tygodniowy (wcześniej miało projekcje w czwartek i piątek po dwa seanse dziennie, a w sobotę i niedzielę dodawano projekcje animacji). Przeformatowano charakter kina na bardziej arthousowy – codziennie inny repertuar.

Sytuacja zmieniła się w drugiej połowie lat 90. wraz z pojawieniem się w Poznaniu pierwszego multipleksu. Był on dla dużej części mieszkańców nową, lepszą alternatywą, z którą ówczesne niezmodernizowane kina studyjne nie mogły w żaden sposób konkurować. Ich przewagą, w tym również Malty, był jedynie niepowtarzalny klimat. W krótkim czasie widzowie systematycznie zaczęli przenosić się do kin wielosalowych, proponujących w dużej mierze repertuar czysto rozrywkowy.

Efektem tego, w okresie niespełna dekady, Poznań pożegnał się z szeregiem kin, by wspomnieć tylko o trzech najważniejszych: Bałtyk (2002), Gwiazda (2003), Olimpia (2004), Wilda (2006), których zamknięcie poruszyło wówczas mieszkańców Poznania. Szczególnie źle przyjęto zburzenie byłej siedziby Bałtyku, choć jeszcze większe oburzenie wśród mieszkańców wywołała decyzja o otworzeniu placówki jednego ze znanych dyskontów spożywczych w lokalu zajmowanym przez kino Wilda.

Okres ten był dla kin studyjnych dotkliwy i bolesny. W tym czasie pojawił się też kolejny problem, tym razem mający wymiar globalny, skierowany przeciw wszystkim kinom. Dochodziło do niego tym razem w domowym zaciszu wielu odbiorców filmów. Łącza internetowe z roku na rok zwiększały swoją prędkość, w wyniku czego twarde dyski potencjalnych widzów, zazwyczaj w sposób nie do końca legalny, zapełniały i nadal zapełniają się treściami filmowymi, niekiedy jeszcze na tygodnie przed oficjalną premierą filmu w Polsce.  Przez to piractwo internetowe stało się dla placówek kinowych realnym zagrożeniem.

W tak niesprzyjających warunkach Kino Malta musiało zrobić wszystko, by nie tylko przetrwać, ale przede wszystkim uatrakcyjnić swoją ofertę. W 2005 roku w Malcie miał miejsce kolejny remont. Po jego zakończeniu kino mogło pochwalić się dwiema salami projekcyjnymi, nazwanymi na cześć dwóch największych ikon kina – Marilyn Monroe oraz Charliego Chaplina. Pierwsza z sal – Marilyn – liczyła pięćdziesiąt miejsc, druga – Charlie – stała się najmniejszą ówcześnie salą kinową Poznania, i liczy jedynie 30 miejsc.

Sala Charlie w bardzo krótkim czasie stała się salą szczególną dzięki pokazywaniu w niej kina autorskiego oraz systematycznego powrotu na jej ekran filmowej klasyki. To właśnie tam odbyły się premierowe pokazy Inland Empire (2007) Davida Lyncha, pierwszego filmu pokazywanego oficjalnie w polskich kinach studyjnych już z nośnika cyfrowego, bez udziału taśmy filmowej.

To również w sali Charlie pokazywane były takie filmowe arcydzieła jak: Pancernik Potiomkin (1925), Tam, gdzie rosną poziomki (1957), Kabaret (1972), Gorączka sobotniej nocy (1977), Miasto zaginionych dzieci (1996), Big Lebowski (1998) czy cieszący się ogromną popularnością wśród widzów po dziś dzień Wielki błękit (1988) Luca Bessona. Olbrzymia część klientów miała okazję zobaczyć klasyczne produkcje po raz pierwszy na dużym ekranie, wiele lat po ich polskiej czy światowej premierze, z oryginalnych polskich taśm filmowych.

Kolejną wspominaną z rozrzewnieniem przez kinomanów atrakcją Malty była emisja innego filmu Davida Lyncha pt. Zagubiona autostrada (1997) – projekcje odbywały się przez pięć lat, co piątek o godzinie 23:59. Jak wspominał jeden z moich rozmówców, będący stałym widzem kina:

To były moje lata studenckie, czyli moment, gdy mózg jest najbardziej chłonny na tego typu filmy. Wyobraź sobie taką scenerię: mroźna zimowa noc, dobrze po 23:30, idziesz spacerowym krokiem, przez ciemną Śródkę, by wejść do jedynego oświetlonego budynku na ulicy – jakim jest kino. Minuta do północy, a na ekranie pojawiają się światła samochodu, mknące wzdłuż autostrady – i jeszcze David Bowie, który w tle zawodzi swym głosem: “Funny how secrets travel, I’d start to believe if I were to bleed…”. To jest taki typ doświadczenia zostający z Tobą na zawsze… Zresztą pamiętam, jak śmialiśmy się wówczas z kolegami z akademika, że nie dwie, a trzy rzeczy są w życiu pewne: śmierć, podatki i “Zagubiona autostrada” o 23:59 w Malcie…

Nie tylko takie działania tworzyły legendę tego miejsca, umacniały ją również przeglądy filmowe m.in. dzieł chińskich, fińskich, wczesnej twórczości Woody’ego Allena czy współorganizowanie corocznych poznańskich Dni św. Patryka. Kino, ze względu na możliwość wynajęcia sali kinowej przez widzów, było również świadkiem kilku oświadczyn, przekraczania pełnoletności, półwiecza czy 60. urodzin przy dźwiękach najprawdziwszej orkiestry dętej, zaś filmowe sylwestry w kręgach kinomanów miały status dla wielu kultowy.

W 2005 roku Kinu Malta udało się nawet zagrać w polskiej komedii kryminalnej pod tytułem Czas surferów. Z perspektywy dekady obraz może mieć dla poznańskich kinomanów wymiar dokumentalny. Osoby niewidzące nigdy Malty w starej lokacji za pomocą jednej z pierwszych scen filmu mają okazję zobaczyć, jak wyglądało i gdzie na Śródce znajdowało się kino i opisywany przeze mnie wcześniej budynek.

Scena rozpoczyna się w zaciemnionej sali kinowej (projekcja odbywała się w sali Marilyn),  na ekranie widzimy ostatnie sekundy filmu Wściekłe psy w reżyserii Quentina Tarantino, po zakończonym seansie trójka głównych bohaterów wychodzi z kina przechodząc przez jego korytarz, ukazując słynny hol Malty pełen fotosów, obrazów i starych plakatów filmowych. Komizmu scenie dodaje rzecz możliwa do wychwycenia przez uważnych widzów – idąc po schodach, aktorzy mijają fotos z Bogusławem Lindą (aktora zobaczymy w kolejnych minutach filmu, już w roli “Dżokera”).

Od 2006 r. kino należy do SIECI KIN STUDYJNYCH I LOKALNYCH.

Śródka stała się jeszcze ciekawsza, gdy w maju 2006 roku otworzono tam antykwariat połączony z kawiarnią o nazwie Pokój z widokiem, mieszczący się na ul. Śródka 1. Nazwa miejsca odnosiła się zarówno do słynnego filmu Jamesa Ivory’ego pod tym samym tytułem, jaki i rzeczywistego widoku z samego pokoju. Przeglądając bowiem książki, widziało się w całej krasie majestat poznańskiej Katedry.

Koegzystencja obu miejsc wytworzyła w najstarszej dzielnicy miasta niepowtarzalny mikroklimat, Śródkę zaczęto nazywać najbardziej czeską dzielnicą Poznania, miastem w mieście, obszarem mającym własny folklor, gdzie czas płynie inaczej. Pomagał w tym również, choć z różnym skutkiem, miejski program rewitalizacji oraz powołanie trasy wycieczkowej tzw. Traktu Królewsko-Cesarskiego.

Nic jednak nie trwało wiecznie, 25.10.2008 wraz z Pierwszym i Ostatnim Kapslowym Wyścigiem, Pokoju z Widokiem o Puchar Mera Śródki, antykwariat zakończył swoją działalność. O 18:00 w ramach pożegnania Kino zagrało dla klientów i przyjaciół kawiarni film Trio z Belleville (2003). Choć była to dla wszystkich śródczan smutna wiadomość, nikt nie spodziewał się wówczas, iż niebawem również samo kino spotka podobny los.

W pierwszym kwartale 2010 r. informacja o planowanym zamknięciu Kina Malta obiegła wszystkie lokalne gazety i portale internetowe. Prawowitym właścicielem budynku była Poznańska Kuria, która postanowiła utworzyć w byłym klasztorze Filipinów oraz znajdującym się tuż obok przedwojennym Domu Katolickim, Katedralną Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną.

Decyzja Kurii sprawiła, iż w niedzielę 9. maja 2010 roku, po ponad pół wieku od pierwszego seansu na ul. Filipińskiej 5, zostały wyświetlone ostatnie filmy. Pożegnalny weekend był pełen kinowych atrakcji, podczas których projektory niemal bez przerwy przesuwały filmową taśmę. Poznaniacy pożegnali kino tłumnie, ale i dumnie, czekając niekiedy w długiej kolejce, by móc po raz ostani usiąść w tym miejscu w kinowym fotelu. Ostatnimi seansami, jakie mogli zobaczyć widzowie, były: Przerwane objęcia w reżyserii Pedro Almodóvara ze słynną kreacją Penélope Cruz (sala Charlie) oraz wyświetlaną wówczas w kinach czarną komedię Juliusza Machulskiego Kołysanka, z Robertem Więckiewiczem w roli głównej (sala Marilyn).
Począwszy od tego momentu, zaczęły się poszukiwania nowej lokacji dla kina. Urzędnicy miasta we wstępnej fazie wyrazili swoje zainteresowanie pomocą w jej znalezieniu. Pierwszym lokalem proponowanym Malcie był Dom Tramwajarza znajdujący się na ul. Słowackiego 19/21, w którym od 2002 do 2010 działało kino Amarant (zamknięte w styczniu tegoż roku ze względu na niską frekwencję). Choć o planach tych zdążyły poinformować już lokalne media, idea nigdy nie została wprowadzona w życie.

Pojawiła się natomiast kolejna propozycja, by kino otworzyć w pobliżu samego centrum Poznania, dokładniej na ulicy Rybaki 6a. Miejsce w pierwszym momencie nie było brane pod uwagę, jednak już pod koniec roku rozpoczęto prace przygotowawcze, umożliwiające przekształcenie oraz zaadaptowanie pomieszczeń pod wymagania dwóch niewielkich sal kinowych. Cały proces okazał się niezwykle skomplikowany i czasochłonny, również dlatego, iż starano się jak najwierniej odtworzyć niesamowity klimat Malty znany ze Śródki.

Ponownie zatem ściany wypełnione zostały setkami ram, z fotosami słynnych gwiazd kina oraz archiwalnymi plakatami filmowymi, począwszy od Siedmiu wspaniałych (1960) Johna Sturgesa, włoskiego plakatu reklamującego Manhattan (1979) Woody’ego Allena czy po pamiętany dziś przez niewielu film Sprzedawca marzeń (1995) Giuseppe Tornatore.

Kino otworzono ponownie po 18 miesiącach od jego zamknięcia, dokładnie 16 października 2011 roku. Pierwszą projekcją, jaka odbyła się w nowej lokacji, był film Xaviera Beauvoisa pt. Ludzie Boga (2010). Nazwy oraz wielkość sal w nowym miejscu postała bez zmian. Zmieniła się natomiast nazwa kina, od teraz nosi nazwę Charlie Monroe Kino Malta, choć dla wielu nadal pozostała po prostu Maltą.

Historia mogłaby z pewnością zostać w tym momencie zakończona, chociażby ze względu na szczęśliwe i dobre zakończenie. Jest jedna rzecz, o której nie sposób nie wspomnieć pisząc dziś o kinach w Polsce.

Początek drugiej dekady XXI wieku przyniósł prawdziwą rewolucję poprzez cyfryzację placówek kinowych i wyparcie tradycyjnej taśmy filmowej, tak dobrze znanej widzom. Dzięki działaniom Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej oraz możliwościom otrzymania odpowiedniego wsparcia ze strony Unii Europejskiej, szansą było przeprowadzenie odpowiednich zmian w wielu kinach studyjnych na terenie Polski. Pozwoliło to małym kinom stanowić po raz pierwszy realną alternatywę dla wielkich kin poprzez dorównanie im pod względem warunków technicznych, podnosząc również standardy panujące w placówkach należących do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. Od 2013 roku kino zostało przyjęte w szeregi sieci EUROPA CINEMAS, zrzeszającej europejskie kina artystyczne.

Już w 2013 roku sala Marilyn mogła prezentować filmy w jakości do 4K z możliwością pokazywania projekcji w 3D, sala Charlie, w której podobnie jak na Śródce wyświetlane były dotychczas głównie filmy niszowe, artystyczne lub awangardowe, otrzymała swój projektor w roku 2015. A w 2017 r. dołączyła malutka sala – poczekalnia Audrey z apostolską liczbą miejsc.

Cyfryzacja pozwoliła też na zwiększenie oferty filmowej, dzięki czemu w tygodniu repertuarowym może zostać zaprezentowanych do 40. różnych tytułów filmowych, a same projekcje mogą odbywać się co godzinę. Choć nawet, gdy widzowi zdarzy się przybyć do Charlie Monroe Kino Malta przed czasem, zawsze może na moment przekształcić się w mola książkowego lub melomana, przeglądając setki książek, winyli i płyt CD oraz delektować się kawą w znajdującej  się obok kina KINKO CAFE.

W kinie studyjnym nigdy nie ma miejsca na nudę.
Niniejszy artykuł nie ma stanowić ani reklamy, ani “Krótkiej historii Charlie Monroe Kino Malta”. Jest wynikiem rozmów z widzami Kina, jego właścicielem, byłymi i obecnymi pracownikami. Miał być formą wspomnienia i pamięci o jednym z niezwykłych kin studyjnych na mapie Polski. Niezwykłych, ponieważ nie istnieje pojęcie zwykłego kina studyjnego.

Tworzone są one prawie zawsze przez prawdziwych pasjonatów, którzy poświęcili X muzie swoje życie i dusze. Dlatego też w tym momencie apeluje do czytelników o ich wspieranie i odwiedzanie. Każde z tych kin kryje za sobą niezwykłą historię, wspaniałe wspomnienia i często mądre, warte naszego czasu spotkania zarówno z filmem, jak i ciekawymi ludźmi. Jest to tym bardziej ważne, gdyż doskonale wiemy, iż niejednokrotnie filmy jako forma artystyczna zmieniały nasze życie oraz sposób postrzegania rzeczywistości.

Bibliografia:

Hendrykowska Małgorzata, Hendrykowski Marek, Film w Poznaniu i Wielkopolsce 1896-1996, Ars Nova, Poznań 1996.

Młynarz Kazimierz, Istne Kino, Kwartet Poznań 1999.

Autor: Mateusz Torzecki


Mecenasi

Partnerzy

Sponsorzy